JIG

ROBOTBusiness

AUTOMATION

ROBOTBusiness

ROBOT AUTOMATION

"以世界最高技术力而自豪的全球机器人"

在需要自动化业务的所有产业领域,通过产业用机器人构建最佳的自动化系统,带头满足顾客需求。 根据顾客的要求,提供包括机器人安装、电视、试运行在内的综合服务。

机器人自动化系统应用领域

 • - SPOT WELDING
 • - SEALING
 • - ARC WELDING
 • - PRESS TENDING
 • - MATERIAL HANDLING
 • - POLISHING
 • - PALLETIZING
 • - ROLLER HEMMING

ROBOT 自动化工作实绩

 • 新韩产业
  车种 UC, ND, AB, QE, QM
  品名 CTR FLR COMPL
  工程年度 2015年 ~ 2017年
  工程范围 ROBOT & JIG安装及试运行ROBOT SIMULATION
 • 密苏俄托克
  车种 YB, RJ
  品名 QTR ASSY COMPL
  工程年度 2016年 ~ 2017年
  工程范围 JIG安装及试运行
 • 大宇工业
  车种 UM, BD, SK, BD
  品名 PNL ASSY RR FLR 外 9种
  工程年度 2014年 ~ 2017年
  工程范围 安装及试运行ROBOT
 • 大宇工业
  车种 DL3 LINE
  品名 FRT, RR DOOR LINE
  工程年度 2018年 ~ 2020年
  工程范围 安装及试运行ROBOT, ROBOT SIMULATION
 • 大宇工业
  车种 MQ4
  品名 DOOR, TAIL GATE INR
  工程年度 2018年 ~ 2020年
  工程范围 JIG安装及试车,ROBOT SIMULATION
 • 大宇工业
  车种 KA4
  品名 PNL ASSY RR FLR 外 9种
  工程年度 2019年 ~ 2020年
  工程范围 设置ROBOT并试运行
 • 新韩产业
  车种 SP2i (印度)
  品名 CTR FLR COMPL
  工程年度 2018年~2019年正在进行中
  工程范围 ROBOT & JIG安装及试运行ROBOT SIMULATION
 • 大宇工业
  车种 SK3,SP2 项目
  品名 RR FLR, SIDE OTR, HOOD,T/G
  工程年度 2017年 ~ 2019年
  工程范围 ROBOT & JIG安装及试运行ROBOT SIMULATION
 • 新韩产业
  车种 QY5P,7P 项目
  品名 RR FLR, SIDE OTR, HOOD,T/G
  工程年度 2019年 ~2020年 正在进行中
  工程范围 ROBOT & JIG安装及试运行ROBOT SIMULATION